Home > Omzet A-ware groeit in 2021 naar € 2,2 miljard

Omzet Royal A-ware in 2021 met 20% gegroeid naar EUR 2,2 miljard

16 juni 2022
juni16

Royal A-ware heeft in 2021 een omzet van EUR 2,2 miljard gerealiseerd, een stijging van 20%. Het netto resultaat is gestegen naar EUR 50,8 miljoen en is daarmee 2,3% van de omzet. De groei van de onderneming is het resultaat van de consequente uitvoering van de langetermijnstrategie en bijbehorende investeringsagenda. Het aantal vaste medewerkers is met 11% gestegen naar 3.459 FTE. De investeringen zijn in 2021 met 11% toegenomen tot EUR 65,5 miljoen.

Enkele kengetallen over 2021:

  • Omzet EUR 2,2 miljard (2020: EUR 1,8 miljard)
  • Nettowinst EUR 50,8 miljoen (2020: EUR 39,1 miljoen)
  • Investeringen EUR 65,5 miljoen (2020: EUR 59,0 miljoen)
  • Gemiddeld aantal medewerkers: 3.459 FTE (2020: 3.120 FTE)

Stabiel resultaat bij een fors gestegen melkprijs
Met een netto groepsresultaat van EUR 50,8 miljoen heeft Royal A-ware een resultaat van 2,3% van de omzet geboekt. De door Royal A-ware uitbetaalde gewogen gemiddelde melkprijs (WP) steeg in 2021 fors. De in 2021 uitbetaalde gewogen gemiddelde melkprijs was bijna € 40 per 100 kilogram (bij de Nederlandse standaard gehaltes, excl. BIO). In 2020 was dit nog ruim € 35 per 100 kilogram.

Gezonde financiële positie
Met een degelijke solvabiliteit van 29%, een sterke operationele kasstroom en ruime financieringsfaciliteiten is Royal A-ware goed gepositioneerd om te blijven investeren, in zowel Nederland als daarbuiten.

Duurzaamheid
Zowel in het zuivelbedrijf als in het transportbedrijf is duurzaamheid al jarenlang een belangrijk thema voor Royal A-ware. In 2021 zijn opnieuw stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Eind 2022 komt het bedrijf met een vernieuwde duurzaamheidstrategie. Royal A-ware is en blijft volledig gecommitteerd om via een praktische en effectief duurzaamheidsbeleid een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving en klimaat.


Gerelateerde berichten
A-ware melkprijs mei € 54,03
Aalter, 2 mei 2022
A-ware melkprijs juni 2022 € 58,14
Aalter, 2 juni 2022
Tags
Delen