Home > Start tweede melkstroom in België: weidemelk

Royal A-ware start in België tweede melkstroom: weidemelk

5 mei 2022
mei5

Vanaf 1 juni 2022 start Royal A-ware in België met een tweede melkstroom. Naast gangbare melk zal de zuivelverwerker ook weidemelk gaan ophalen. In de opstartfase zal een beperkt aantal melkveehouders weidemelk kunnen leveren aan A-ware. Stapsgewijs zal dit de komende periode worden uitgebouwd. Voor het leveren van weidemelk zullen de eisen van Stichting Weidegang worden gehanteerd. MCC Vlaanderen zal worden aangesteld om hier toezicht op te houden.

Behoefte aan weidemelk
Begin april bereikte Royal A-ware een akkoord met de curator van Hollebeekhoeve betreffende de overname van de zuivelverwerkingsinstallaties in Kruibeke. Inmiddels is deze voor A-ware derde Belgische verwerkingssite operationeel en wordt hier melk, yoghurt en platte kaas geproduceerd. Daarnaast werd recent een voorgenomen samenwerking met zuivelverwerker Olympia ter goedkeuring voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Weidemelk zal de basis vormen voor een deel van de zuivel die op de verschillende sites wordt geproduceerd. Hierdoor ontstaat de behoefte aan een tweede melkstroom: A-ware Weidemelk.

Weidemelkpremie
Een weidemelkpremie van € 1 per 100 liter is vastgesteld door de directie van Royal A-ware. Deze premie zal toegepast worden op leveringen van april t/m september 2022.

Melkveehouders die interesse hebben in het weidemelkprogramma van A-ware kunnen hier informatie opvragen of zich aanmelden.


Gerelateerde berichten
Akkoord met curator Hollebeekhoeve
Lopik, 6 april 2022
Olympia en Royal A-ware bundelen krachten
Lopik, 19 april 2022
Delen