Melkveehouders moeten betaald krijgen voor investeringen in verduurzaming

15 mei 2023
mei15

Het internationale familiebedrijf Royal A-ware presenteerde onlangs haar vernieuwde duurzaamheidsstrategie en zet sterk in op het nog efficiënter en duurzamer maken van haar zuivelketens. Hiervoor is een goede samenwerking met melkveehouders noodzakelijk. De zuivelverwerker is daarnaast van mening dat extra inspanningen vanuit de markt betaald zouden moeten worden.

Royal A-ware vindt dat melkveehouders altijd betaald moeten krijgen voor de inspanningen die zij doen op het gebied van verduurzaming. Jan Anker (CEO Royal A-ware): ‘Het past niet in onze manier van samenwerken met melkveehouders, om hen zaken op te leggen waar niet voor betaald wordt. We stimuleren inspanningen op het gebied van duurzaamheid op verschillende manieren, bijvoorbeeld via onze duurzaamheidspremie en Dairy Academy. Daarnaast kiezen melkveehouders bij ons voor een melkstroom die past bij hun manier van bedrijfsvoering. Iedere melkstroom heeft een eigen programma en klanten. We zien al een aantal jaar dat dit realistisch is en voor alle partijen succesvol werkt.’

Samen de keten verduurzamen
Zuivelverwerker Olympia (onderdeel van Royal A-ware) startte in 2021 met het leveren van room voor de productie van Ben & Jerry’s in het Caring Dairy programma van Unilever. Sindsdien zijn stappen gezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en vervolgafspraken gemaakt. Melkveehouders die leveren in de Caring Dairy-melkstroom gaan de komende jaren stapsgewijs nog meer inspanningen doen ter bevordering van biodiversiteit en klimaat. In samenwerking met Unilever en Royal A-ware ontvangen melkveehouders een extra (oplopende) premie bovenop de reguliere premies.

Met Albert Heijn ontwikkelde Royal A-ware in Nederland een soortgelijk initiatief. In 2017 startten zij samen het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma, om via een gesloten keten de productie van zuivel verder te verduurzamen. Voor de extra inspanningen die leveraars hiervoor leveren, betaalt Albert Heijn hen een premie.

Stimuleren via premies en kennis
Royal A-ware stimuleert verduurzaming bij leveraars via een duurzaamheidspremie en onderzoekt in België de mogelijkheden van een aanvullende footprintpremie. Deze laatste is in Nederland al ingevoerd en stimuleert melkveehouders om hun uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Dankzij de hiervoor genoemde programma’s voert Royal A-ware op dit moment, intensieve gesprekken met klanten om nog verdere stappen te zetten in het verduurzamen van ketens.

Daarnaast werkt Royal A-ware samen met melkveehouders en kennispartners aan een toekomstbestendige melkveesector via haar Dairy Academy: het exclusieve kennisplatform voor leveraars. Samen met kennispartners worden kosteloos workshops georganiseerd rond diverse duurzaamheidsthema’s. Zo versterken melkveehouders hun vakkennis en krijgen zij praktische handvatten voor het invoeren van innovaties op het gebied van duurzaamheid.

(Klik om te vergroten)